C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

etarih 
Eğitimin Adı (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimi
Eğitim Tarihi
Eğitim Yeri  Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Derslikleri
 

 

esure

Adayların sınıf eğitimlerinin % 90’ına devam etmesi zorunludur. İlgili yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş eğitim programı; iş güvenliği alanıyla ilgili genel bilgiler, yasal mevzuat ve çeşitli alan derslerini içeren toplam 49 dersten oluşmaktadır. Dersler yönetmelikte belirtilen sıralamaya uygun olarak verilmekte ve adayların derslere devam durumları Çalışma Bakanlığı’nca
denetlenmektedir.

 

esonrasi

Eğitimlerini ve stajını başarıyla tamamlayan adaylara eğitim katılım belgesi verilmektedir. Aday bu belge ve Bakanlıkça ilan edilecek diğer belgelerle birlikte; yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) Bakanlıkça yaptırılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvuru yapma hakkı kazanmaktadır. Yapılacak sınavda 70 puan alan aday “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi almaya hak kazanacaktır. Adayın sınavı başardıktan sonraki belgelendirme süreçlerinde neler yapacağı ve hangi belgeleri hazırlayacağı Bakanlıkça duyurulmaktadır. Sınav süreçleriyle ilgili başvuruları takip sorumluluğu adayın kendisine ait olmakla birlikte, eğitim kurumu adaylara yardımcı olacaktır.

  

ekatilim

Eğitime katılma hakkına sahip olan meslek grupları İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre eğitime katılabilecekler aşağıda belirtilmiştir. Sayılan alanlardan mezun olmayanlar eğitime kabul edilmeyecektir.

1.Mühendisler (Ziraat ve Orman Mühendisi dahil)
2.Mimarlar
3.Teknik Öğretmenler
4.Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik ve Kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar
5.Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ön lisans mezunları.

 

İletişim

ADRES : Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – FUSEM - ELAZIĞ
İletişim : 0 424 237 00 00 - 6506

 


Fırat Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) konseyi ve The European Association for University Lifelong Learning (EUCEN) – (Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Derneği) üyesidir.

web counter

Scheidung